Personen- en familierecht, dat staat heel dichtbij

Als een huwelijk of samenwoning eindigt, zal er veel geregeld moeten worden: boedelverdeling, alimentatie, ouderlijk gezag, de omgang met de kinderen. Voor die afspraken geeft het personen-en familierecht de juridische kaders.

De Regt | Sobral advocaten steunt u met een professionele aanpak. U krijgt een heldere uitleg over uw juridische positie. Heeft u verschil van mening over de gemaakte afspraken over de omgang of verdeling van de goederen, dan streeft De Regt | Sobral advocaten naar de oplossing die voor ú in uw situatie het beste is. Dit doen zij zonder het conflict aan te scherpen en met grote kennis van het recht. Komt het tot een procedure dan staat De Regt | Sobral advocaten er voor u.

Enkele voorbeelden uit de praktijk van De Regt | Sobral advocaten:

“Mijn man en ik gaan scheiden. Ik heb nooit pensioen opgebouwd maar hij wel. Heb ik recht op een deel daarvan?”

“Mijn vrouw en ik zijn uit elkaar. De kinderen wonen bij haar. Ik wil ze vaker zien dan af en toe een weekend. Hoe krijg ik dat rond?”

“De zorg voor mijn kinderen wordt steeds duurder. Heb ik recht op een hogere alimentatie?”